Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Ochrona środowiska i ochrona przyrody

Zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami wydobywczymi [ORL-48]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek + program gospodarowania odpadami wydobywczymi - odpowiadający wymogom art. 9 ustawy o odpadach wydobywczych.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa od wydania decyzji: 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1 miesiąc

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Ochrony Środowiska

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Teresa Fałowska – Inspektor, tel. 18 41-41-635

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48