Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Zagranicą i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Ireneusz MAJERSKI

Pomoc Administracyjna 
E-mail: imajerski@nowosadecki.pl
Tel. 18 41-41-832
Pokój: 332

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-09-24 | 09:56
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-30 | 13:45