Kierownictwo Zespołu

Beata ZIĘCINA - KASIECZKA

Kierownik Zespołu do spraw Zamówień Publicznych/Pełnomocnik Zarządu do spraw Zamówień Publicznych 
Tel. 18 41-41-802
E-mail: bkasieczka@nowosadecki.pl
Pokój: 302

wstecz
data publikacji: 2020-04-29 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-29 | 15:40