Dyżury aptek

 • Informacja o czasowym zamknięciu Punktu Aptecznego w Stróżach

 • Zmiana rozkładu godzin pracy apteki na terenie miasta i gminy Stary Sącz (dot. roku 2019 i 2020).

 • Informacja o zmianie godzin pracy aptek w roku 2019 - Gmina Krynica - Zdrój, Miasto i Gmina krynica Zdrój.

 • Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2020 roku

 • Wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie: Miasta Grybów i Gminy Stary Sącz w 2020 roku

 • Wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie: Miasta Grybów i Gminy Grybów w 2020 roku

 • Wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Krynicy-Zdroju w 2020 roku

 • UCHWAŁA NR 90/X/19 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r.

  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy ...
 • Zmiana rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w roku 2019 - gmina Krynica Zdrój.

 • Zmiana rozkładu godzin pracy apteki w Krynicy - Zdroju na okres letni: lipiec -sierpień 2019

 •   1  2  3  4  5    
redaktor: Dorota Dobrowolska
data publikacji: 2018-12-28 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 | 10:50