Dyżury aptek

  • Wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz w 2019 roku

  • UCHWAŁA NR 51/V/19 RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego

    w sprawie zmiany Uchwały Nr 10/II/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego....
  • 1    2  3  4  5  6 
redaktor: Dorota Dobrowolska
data publikacji: 2018-12-28 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 | 10:50