Rok 2006

Uchwała Nr 17/2006 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na prenumeratę prasy w roku 2007, nr postępowania   AD II 3421/44/06.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-11 | 09:51