Rok 2006

Uchwała Nr 20/2006 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego jednostkach sektora finansów publicznych

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-11
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-29 | 09:57