Rok 2007

Uchwała Nr 309/2007 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2007 r.

w sprawie: wszczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę trzech serwerów, nr postępowania AD II 3421/52/07.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-14
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-14 | 10:18