Rok 2007

Uchwała Nr 317/2007 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-14
data ostatniej modyfikacji: 2008-04-29 | 11:53