Rok 2010

Uchwała Nr 1162/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Nawojowej upoważnienia do zawierania umów merytorycznych i finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu LLP, w ramach projektów w programie Leonardo da Vinci

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-07-30
data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 | 14:39