Rok 2010

Uchwała Nr 990/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 787/2009 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, tytuł projektu : "Możemy Więcej" 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2010-02-24 | 11:11