Rok 2010

Uchwała Nr 1159/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-08-05
data ostatniej modyfikacji: 2010-08-05 | 07:47