Rok 2010

Uchwała Nr 991/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 813/2009 w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, tytuł prrojektu : "Aktywna edukacja" - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2010-02-24 | 11:19