Rok 2010

Uchwała Nr992/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 918/2009 w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na reginalnym rynku pracy, tytuł projektu : Generacja 45+atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowwych osób bezrobotnych powyźej 45 r.ż. z terenów powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski oraz Miasta Nowego Sącza.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2010-02-24 | 11:29