Rok 2010

Uchwała Nr 1198/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 546/2008 w sprawie szczegółowej organizacji i struktury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z wykazem poszczególnych komórek organizacyjnych oraz wykazem ich zadań

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-10-08
data ostatniej modyfikacji: 2010-10-08 | 14:59