Rok 2010

Uchwała Nr 1211/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku 2011.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-10-20
data ostatniej modyfikacji: 2010-10-20 | 09:17