Rok 2010

Uchwała Nr 1276/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2010 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji określajacej zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2012-11-08
data ostatniej modyfikacji: 2012-11-08 | 12:03