Rok 2010

Uchwała Nr 1021/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie powołania zespołu zarządzajacego projektem dofinansowanym z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Proritetu 5 Dobre rządzenie,  Działanie 5.2 .1 "Szkolenie ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej " , tytuł projektu: Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego"

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-03-05
data ostatniej modyfikacji: 2010-03-05 | 10:46