Rok 2010

Uchwała Nr 1019/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na imienne upoważnienie do zawierania umów merytorycznych i finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu LLP LdV w ramach składanego wniosku w konkursie 2010 Projektu Mobilności " Bądźmy konkurencyjni na europejskim rynku pracy".

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-03-09
data ostatniej modyfikacji: 2010-03-09 | 11:15