Rok 2010

Uchwała Nr 1042/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem przez organizacje pozarządowe zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-03-24
data ostatniej modyfikacji: 2010-03-24 | 11:46