Rok 2010

Uchwała Nr 1043/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oraz realizację projektu partnerskiego pn. "Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy" w ramach osi priorytetowej II "Rozwój społeczno - gospodarczy", Temat osi priorytetowej 3 "Projekty sieciowe" Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2010-03-30 | 13:28