Rok 2010

Uchwała Nr 1032/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie: przejęcia sprawozdań z wykonania zadań realizowanych z dotacji celowych z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Nowosądecki w 2009 roku

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-04-08
data ostatniej modyfikacji: 2010-04-08 | 10:24