Rok 2010

Uchwała Nr 1061/2010 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, współfinansowanego z EFS

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-04-14
data ostatniej modyfikacji: 2010-04-14 | 11:47