2013

Uchwała Nr 958/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2013-12-09
data ostatniej modyfikacji: 2013-12-09 | 10:17