2013

Uchwała Nr 967/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2013-12-11
data ostatniej modyfikacji: 2013-12-11 | 12:15