2013

Uchwała Nr 970/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 894/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzania planu kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowych .

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2013-12-11
data ostatniej modyfikacji: 2013-12-11 | 14:00