2013

Uchwała Nr 991/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim na rok 2014.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2014-01-02
data ostatniej modyfikacji: 2014-01-02 | 12:33