2013

Uchwała Nr 1009/2013 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia "regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2014-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2014-01-08 | 14:38