2014

Uchwała Nr 1330/2014 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2014-12-12
data ostatniej modyfikacji: 2014-12-12 | 09:06