2019

Uchwała Nr 408/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1435/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 735/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 | 11:53