2019

Uchwała Nr 409/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1436/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 847/2017 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 740/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 724/2016 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Nowosądeckim.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-12-19
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 | 11:57