2019

Uchwała Nr 410/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do
zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 | 10:59