2019

Uchwała Nr 413/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 | 10:15