2020

Uchwała Nr 705/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości położonej w Starym Sączu, obręb ewid. Stary Sącz, oznaczonej jako działka nr 1647/8

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-09-25
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-25 | 13:11