2020

Uchwała Nr 761/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2021 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-11-20
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 | 12:15