2020

Uchwała Nr 766/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2021 roku.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-11-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-30 | 13:48