2020

Uchwała Nr 764/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje
przeprowadzić w roku 2020

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-11-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-30 | 14:50