2020

Uchwała Nr 768/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-07 | 12:31