2020

Uchwała Nr 776/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-10
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 | 10:12