2020

Uchwała Nr 773/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektu
„Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" na rzecz szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-10
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 | 11:20