2020

Uchwała Nr 774/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie regulaminu realizacji "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu
nowosądeckiego" na lata 2021 - 2025

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-10
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-10 | 11:22