2020

Uchwała Nr 799/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego uprawnień do
zaciągania zobowiązań wynikających z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-29
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-29 | 15:04