2020

Uchwała Nr 801/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Nowosądeckim, polegającego na prowadzeniu
całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dziewczynek

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-30
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-30 | 13:13