2020

Uchwała Nr 803/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego Powiatowej Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 | 09:33