2020

Uchwała Nr 805/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektów: "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" , "Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V Edycja" oraz "Sami - Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi"

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 | 10:56