2020

Uchwała Nr 806/2020 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach projektów pn. "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim" oraz
„Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego - V Edycja” na rzecz szkół uczestniczących w realizacji projektu.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-12-31
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-31 | 10:58