2021

Uchwała Nr 816/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w roku 2021

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-01-14
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-14 | 15:42