2021

Uchwała Nr 814/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania wraz rozliczeniem z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 29 700,00 zł przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczenia pieniężnego na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczących przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe porycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o Karcie Polaka.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-01-12
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-12 | 15:18