2021

Uchwała Nr 843/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Kocham SĄDECKIE” - EDYCJA 2021 oraz trybu
pozakonkursowego na realizację zadań publicznych.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-02-04
data ostatniej modyfikacji: 2021-02-04 | 09:37