2021

Uchwała Nr 1160/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 140376,31 zł przekazanej z budżetu państwa dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r.– stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku w załączniku nr 2 została określona procedura rozliczania dotacji udzielonych Powiatowi Nowosądeckiemu. W 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego kwotę dotacji celowej w wysokości 140 930,00 zł na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Rozliczenie finansowe z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 140 376,31 zł zostało przesłane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, podejmuje decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu w formie uchwały.

 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2021-12-22
data ostatniej modyfikacji: 2021-12-22 | 12:40